Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer

 

SPARKLE

Thomas Pacquée

Hemelrijk 31, 2910 Essen

E-mailadres: info@sparkle-shop.be

Ondernemingsnummer: 0779721632

BTW-nummer: BE 0779721632

IBAN: BE95731052504758

 

Artikel 2 – Het aanbod en uw bestelling

 

De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de bevestiging van de bestelling is verzonden. Door het plaatsen van een bestelling geeft de klant te kennen dat hij met de leverings- en betaalvoorwaarden akkoord gaat.

Wij beschrijven altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat wij verkopen en hoe het bestelproces zal verlopen. De beschrijving is altijd voldoende gedetailleerd om u een zo duidelijk mogelijk beeld te geven. Indien wij gebruik maken van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden goederen.

 

Artikel 3 – Herroepingsrecht

 

De consument heeft de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van reden te ontbinden gedurende 14 kalenderdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument. De terugzending van de bestelling is voor rekening van de consument.

 

Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit kenbaar te maken aan de ondernemer door een e-mail te sturen naar info@sparkle-shop.be. Tijdens de bedenktermijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de bijhorende verpakking. Hij zal het product slechts in die mate gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien de consument gebruik wil maken van zijn recht op herroeping, zal hij het product met alle geleverde toebehoren in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren. Geretourneerde goederen mogen gepast zijn, maar niet gebruikt of beschadigd. Gebruikersschade is dus geen geldige reden tot retourneren. De consument mag de geleverde goederen ook niet zelf repareren en/of bewerken. Wij behouden ons het recht tot weigering van retourneren indien wij vermoeden dat het product beschadigd werd door de consument of reeds gebruikt werd.

 

Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt om gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht, dient de consument het product binnen de 14 dagen te retourneren. De kosten en het risico voor het terugzenden van onze producten ligt uitsluitend bij de consument.

 

Binnen 14 kalenderdagen nadat wij uw bestelling retour hebben ontvangen, storten wij het gehele aankoopbedrag terug op hetzelfde rekeningnummer waarmee u betaald heeft toen u uw bestelling plaatste.

 

Artikel 4 – Betaling

 

Sparkle kan alleen betalingen accepteren via de betaalmodules op onze website. Alle goederen blijven eigendom van Sparkle tot het volledige bedrag van de aankoop is betaald. Alle prijzen worden uitgedrukt in EUR, zijn inclusief 21% btw en exclusief verzendkosten.

 

Artikel 5 – Levering en uitvoering

 

Sparkle verzend uitsluitend goederen aan consumenten woonachtig in België en Nederland. Indien een artikel op voorraad is, zal het artikel binnen de 2 tot 5 werkdagen verzonden en geleverd worden. Deze levertijden zijn slechts een indicatie en er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Levertijd kan bijvoorbeeld afwijken in geval van staking, vakantie, enz. Alle juwelen komen toe via brievenbuspost. Onze grotere accessoires komen toe met pakketpost. Indien onze artikelen beschadigd zijn tijdens het transport of niet overeenkomen met de artikelen vermeld in uw bestelling, dient u ons hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te brengen (binnen de 2 kalenderdagen na ontvangst). In deze situatie zijn de retour kosten voor onze rekening. De artikelen dienen dan binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst aan ons terug te worden gestuurd.

 

Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor gevolgschade ten gevolge van te late levering of niet-levering (verlies of diefstal) door de door de ondernemer aangestelde vervoerder (B-post). Onze aansprakelijkheid in dergelijke gevallen is beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan bewezen is dat ze niet door de klant zijn ontvangen. 

 

Artikel 6 – Privacybeleid

 

Sparkle respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Gegevens worden niet aan derden doorgegeven. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Om het winkelen bij Sparkle zo aangenaam mogelijk te maken, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website personaliseren en beter aan uw wensen aanpassen.